COM TRAMITAR LA LLICÈNCIA 

  1. Escollir el pla de llicències i assegurances de la FEEC (Clica aquí per veure les modalitats)
  2. Emplenar el formulari degudament marcat el tipus de quota de soci/sòcia i la modalitat de llicència desitjada
  3. Fer la transferència del total quota soci/sòcia + modalitat de llicència al compte del Centre Excursionista de Lloret de Mar. Indicar en concepte nom de la persona a tramitar llicència i la modalitat de llicéncia escollida (Caixa d’Enginyers ES80 3025 0016 1814 0005 7990).
  4. Enviar comprovant de pagament a info@celloret.cat

ATENCIÓ: Es tramitaran cada 1 i 15 de cada mes a partir del 15 de gener.